ספר ההתפתחות שלי

293

ספר מעקב מקסים ומרגש, המאויר בצורה עדינה ומתוקה.

מתעד את התפתחות התינוק מגיל לידה עד גן חובה.

שני ספרים לבחירה – מותאם לילד ומותאם לילדה.

ספר ההתפתחות שלי

293